Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Откъс от студиите “Гняв на жена и други истории от еротичния живот на древните гърци” на Димитрис Киртатас

26 Септември 2014 / 09:09:31  GRReporter
6864 прочитания

Димитрис Киртатас е един от най-добрите познавачи на късната гръцка античност и ранните християнски векове. Преподава Антична история в Тесалийския университет в град Волос, изнасял е лекции в Ню Йорк, Кеймбридж, Лондон Венеция. На български език са издадени студиите “Гняв на жена и други истории от еротичния живот на древните гърци” в превод на Здравка Михайлова, издателство СТИГМАТИ.

 

 

 

ПРИТУРКИ КЪМ ЕРОТИЧНОТО

Предговор от автора

Ние сме добре информирани за еротичния живот на древните гърци. Най-напред разполагаме с богати и разнообразни източници: исторически свидетелства, законодателни разпоредби, археологически находки, морални поощрения, литературни описания, които са и най-важните, като тези източници са системно обработени от специалистите. Днес са ни известни подробности дори за някои аспекти на еротични практики у древните гърци, които нашето общество отбягва да коментира открито, освен ако не става дума за публични личности.

Заниманието с еротичния живот на древните гърци в такава степен и с такава страст е сравнително неотдавнашно явление. Преди две или три поколения изследователите бяха сдържани. Обсъждаха красотата на античните статуи и страстите на трагичните героини. Относно всекидневните аспекти на еротичния живот като основен и почти изключителен източник на информация, те се позоваваха на опосредстваното слово на законодателите и ораторите.

Единствените морални аспекти, които ги интересуваха, бяха онези коментирани във философски трактати.

Многобройните съдове с изображения на еротични сцени се съхраняваха в хранилищата на археологическите музеи. Еротичната поезия бе цензурирана. Педерастията (παιδεραστία - на старогръцки думата означава любов между по-възрастен мъж и младо момче. Води етимологията си от «παιδί» - момче, дете и «έρωτας» - любов. Оттук насетне ще бъде употребявана в този смисъл), открояваща се настойчиво в куп древни съчинения, първоначално бе премълчавана. Когато излезе на авансцената, тя бе оголена от еротичното й съдържание. Еротичните новели бяха смятани за образци на упадъчна епоха, недостойни за сериозно проучване. Раннохристиянският еротичен морал бе оставен на теолозите, изключително за богословска употреба.

Днес всичко това е преобърнато. Специалистите непрекъснато изваждат на бял свят апокрифни и забравени източници. Задълбочават се в частните епистоларни източници на египетските папируси и в неформалните надписи с хюбристични изрази. Проучват еротичните магически заклинания (κατάδεσμοι или “магически възел” е практиката на написване върху папирус или метална (оловна) плочка на проклятие или заклинание (понякога съпровождани от магическа фигурка), която има за цел да подчини визираната жертва на волята на лицето, изпълняващо ритуала. Текстът заедно с магическите фигурки в идеалния случай се поставя в гроб или на място, свързано по някакъв начин с “долната земя”) и магическите папируси. Анализират внимателно и символиката и смисъла на еротичните изображения върху древни съдове. В книжарниците човек може да открие каквото пожелае. Онова, което музеите продължават да се свенят да покажат в експозициите си, е публично изложено в изображенията на пощенските картички по будките.

Понятен е завоят направен от науките, занимаващи се с изследване на античността. Днес любовта заема съвършено различно място в публичното слово в сравнение с това от периода между двете войни. Решаващ фактор бяха младежките бунтове през шейсетте години, а по-късно и комерсиалното оползотворяване на постигнатото от тях. Порнографията вече се е превърнала в част от нашето ежедневие. Еротичните престъпления се нареждат в челните редици на злободневието. Предаваните по сексуален път заболявания са се превърнали в кошмар за съвременния човек. Изобщо еротичното ни любопитство е станало буквално ненаситно.

Новите нрави и новите схващания са описани и в съвременни биографии. В наше време се проявява голям интерес към частните дейности на публични личности. Би било почти невъзможно да се появи биография на някой политик, човек на изкуството или учен и от нея да отсъства информация за неговите еротични подвизи и предпочитания. Ние сме свикнали да гледаме на древните гърци изключително като на публични личности. Следователно сме в правото си да търсим съответно информация за хората, създали блестяща цивилизация. Въпроси, които само едва допреди войната бяха считани за табу дори в научни съчинения, днес се смятат подходящ предмет за преподаване в училище.

Еротичният живот на древните гърци, както ние го разбираме, обхваща широк кръг от въпроси - по-широк отколкото самите древни са заявявали с обичайния си израз «τα αφροδίσια», тоест «делата на Афродита», с който обозначавали сенсуалното. Почти във всеки аспект на частния и публичен живот на древните гърци изследователите търсят еротичния елемент. Тематичният списък на една книга по този въпрос може да бъде предвиден: мястото на жената, бракът, прелюбодеянието, проституцията, хетерите, педерастията, платоничната любов, любовта в поезията и античния роман. Следват по-специализираните глави.

Категории:
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus