Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Как ще се гласува на референдума в Гърция

09 Септември 2015 / 12:09:44  GRReporter
2465 прочитания

Във връзка с провеждането на референдума за електронното гласуване, посолството на Република България в Атина издаде следното съобщение: 

С указ на Президента на Републиката № 163 от 10 август 2015 г., обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., бе насрочено провеждането на 25 октомври 2015 г. на национален референдум с въпрос: Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите". На 27.08.2015 г. Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в секции извън Република България при произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Българските граждани в чужбина могат да заявят своето желание да гласуват чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 29 септември 2015 г. Заявлението за гласуване извън страната може да се получи в българските дипломатически или консулски представителства, както и да се изтегли от сайта на МВнР: http://www.mfa.bg/bg/pages/170/index.html

В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица /препоръчително е и на латиница/ мястото извън страната, в което желае да гласува. При невярно попълнена или непълна информация, заявлението се счита за невалидно.

Всеки гласоподавател, който желае да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявителят може да избере един от трите начина за подаване на заявление:

а) лично от гласоподавателя в дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;

б) по пощата на адреса на дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава, като пощенското клеймо трябва да е с дата до 29.09.2015 г. С един плик може да бъдат изпратени повече от едно заявления, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо";

в) да попълни електронно заявление през интернет страницата на Централна избирателна комисия на адрес:

https://www.cik.bg/foreign_register_2015

Според решение на ЦИК № 1542-НР от 27.08.2014 г. избирателните секции извън страната се образуват:

-                      в местата, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват.

-                       в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

-                      в местата, в които на проведени до 5 години преди деня на националния референдум избори е имало образувана поне една секция за гласуване, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум.

Списъкът на тези места за гласуване бе обявен от ЦИК под условие за получено съгласие на приемащата държава. При получаване на съгласието на гръцката държава, той ще включва: Атина, Патра, Каламата, Родос, Ханя, Йерапетра, Кос, Солун, Кавала, Александруполис, Волос, Ставрос.

-                      извън местата по предходните три хипотези по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум - 2 октомври 2015 г.

Право да гласуват на националния референдум имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и които имат постоянен адрес в Република България към 10 август 2015 г. 

В изборния ден избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Категории: Българи в Гърция гласуване референдум за електронното гласуване подаване на заявления избирателни секции
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus