Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Новата данъчна система отлага икономическия ръст

15 Декември 2012 / 16:12:53  GRReporter
5599 прочитания

Новият данъчен закон е социално несправедлив и  забавя икономическия ръст. Той натоварва не само фирмите за неразпределените им печалби, предназначени за инвеститорите, а налага допълнителни тежести на всички данъкоплатци без изключение. Дори и доходите на семействата с три деца от януари ще намалеят, ако семейният им доход надвишава 10 000 евро на година.

Основната задача на правителството е да се привлекат инвестиции, защото ликвидността не може да бъде покрита дори с големия транш от 34 милиарда евро, а гръцката икономика се нуждае от “инжекции“, които могат да дойдат само от инвестиции. Те ще дадат нов тласък на производството и ще бъдат създадени нови работни места. 

Икономическото ръководство на държавата обаче игнорира проблемите на пазара и на големите компании, които въпреки спада успяват да се задържат над водата в кризата, и прибягва до увеличаване на коефициента на облагане на печалбите от 20% на 26%. В същото време в съседните на Гърция страни в сила са данъчни закони, които ги превръщат в привлекателни места за чуждите инвеститори.  Единственият случай, когато не се увеличава данъчното натоварване върху фирмите е при разпределението на дивидентите, при които данъчният коефициент се вдига на 26%, но дивидентите ще се облагат с коефициент от 10%, а не както е в момента-25%.

Според разпоредбите на новия закон се увеличава и облагането на печалбите  на събирателните дружества и на дружествата с ограничена отговорност,  които водят просто счетоводство. В тези случаи данъкът се увеличава от 20% на 26% за първите 50 000 евро на чистата печалба и на 33% за сумите над 50 000 евро.

 

 

Разходите, върху които ще се начисляват данъчни намаления  според новия данъчен закон са следните:

1.  Разходи за медицински и болнични грижи на  обложеното лице и на други съврзани с него лица, които не се покриват от осигурителните каси или осигурителните компании и надвишават  5% от облагаемия доход. Сумата на намалението не може да надвишава 3000 евро.

За разходи за медицински и болнични грижи се смятат:

- заплащане на лекари и медицински центрове  от всички специалности за медицински прегледи и визити, както и заплащане на зъболекари, ортодонти, хирурзи за лекуване на зъби, протезиране и челюстна хирургия.

-разходи за лечение в болнични центрове или частни клиники, както и разходи за трайно покриване на лечебни нужди

- разходи за фармацевтични грижи

- зашлащане на медицинска сестра за предоставяне на грижи на болен по време на болничния му престой или в къщи.

- разходи за замяна на телесни органи с изкуствени такива или за закупуване и трансплантиране в тялото на болния на органи, които са необходими за функционирането на организма му

-разходи за болнични грижи на деца със специални нужди, които имат инвалидност над 40%, удостоверена от съответната комисия, ако годишният им доход не надвишава 6000 евро, както разходите за учебни такси или за издръжка на тези деца в специални училища и лечебни заведения.

- разходи, равни на 50% от разходите за законни хосписи за възрастни хора

В тези разходи са включени и разноските за медицински и болнични грижи на лица, които съжителстват с обложеното лице и имат удостоверена  инвалидност над 67%, с годишен доход над  6000 евро. В този случай  намалението е върху разходите за болнични и медицински грижи, които надвишават общия годишен чист обложен доход на тези лица. Включени са и разходите за издръжка на деца, когато родителят не живее с тях заради развод. Сумата на разходите в този случай, която се пресмята събирателно за двамата родители, намалява данъка само ако е включена в данъчната декларация и се разделя между съпрузите според размера на дохода им.

 

2. Сумата за издръжка, която се плаща от един съпрузите на другия, за когото представлява облагаем доход. Процентното намаление на данъка не може да надвишава 1500 евро.

3.  Дарения на парични суми, които се внасят от данъчно обложеното лице към:

- институции на правителството, Националната каса за обществена солидарност, църкви, манастирите в Света гора, Вселенската патриаршия в Истанбул, патриаршиите в Александрия и Йерусалим, Синайския манастир, Православната църква на Албания, общинските болници, частни болници, финансирани от държавния бюджет

- благотворителни фондации и организации, които предоставят образователни услуги и дават стипендии, на частноправни и държавноправни юридически лица на сънародници, които са създадени с благотворителна цел, изследователски и технологични организации, изследователски центрове с нестопанска цел на гърци от диаспората

-организации с нестопанска цел на гърци от диаспората, които са частно правни юридически лица , които са създадени с цели в областта на културата – обучение и разпространение на книжнината, музиката, танците, театъра, киното, изобразителното изкуство, скулптурата, както и създаването и издръжката на  признати частни музеи на изкуствата, естествената история, етнографията

4.  Разходи за медицинско оборудване и на линейки, които се прехвърлят като дарение на държавни и общински болници, и частни лечебни заведения, финансирани от държавния бюджет.

Общият размер на даренията и спонсорствата, върху който се начислява намалението не може да надвишава 5% от общия облагаем доход. Намалението се дава ако сумите на даренията са над 100 евро. Тези суми не трябва да са намалявани на базата на друга разпоредба.

 

 

Категории: данъци данъчна скала коефициент намаление доходи
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus