Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Библията е чужда на модерната и постмодерната епоха

31 Март 2015 / 09:03:59  GRReporter
8324 прочитания

Това е визията, която споделя и директорът на фондация „Хляб на Живота” Ставрос Зумбулакис. Той никога не пропуска да открои на преден план Стария Завет на всяка организирана от него конференция, нещо което прави в същата степен и в собствените си разработки.

Участвала съм в една от тези конференции с доклад на тема „Богът на пророците в Стария Завет?” Това бе отправяща предизвикателство разработка, защото когато някой говори за Бога на пророците, това означава че той трябва да направи синтеза от това какъв се явява Бог в писанията на всички старозаветни пророци и то не само по отношение на Израел, а и по отношение на околните народи. Заглавието предполага един канон на пророците. Как тези пророци обрисуват своя Бог? За какво се гневи Той? Какво Го омилостивява? Каква е Неговата визия както за Израел, така и за околните народи? Подобни въпроси бяха обсъждани в моето изказване.

В момента на фокус в моята работа е книгата на пророк Амос. Пиша коментар върху староеврейския текст на книгата и съм запленена от неговата загриженост за социална справедливост и вярност според Завета, както към Бог, така и към Другия. Надявам се до две години да довърша тази разработка.

В проникновената й и предизвикваща размисъл книга „Когато Бог беше жена” за произхода на социално обусловените роли на пола и преоткриването на силата на жената (и на едно минало, погребано под хилядолетия на юдейско-християнски митове и съответно налаган обществен порядък), Мерлин Стоун изследва древните женски божества на земеделските общества процъфтявали в Близкия Изток в зората на цивилизацията (6000-5000 пр.Хр.). По-късно те били насилствено заменени от мъжкото божество Яхве на юдейската религия, формирайки по такъв начин юдейско-християнската традиция. Предполага ли по някакъв начин библейският староеврейски рода на божеството?

Библейският еврейски използва глаголи в мъжки род за действията на Яхве. При все това, родът на този Бог не е толкова директно предпоставен, колкото би ни се искало да приемем и би било прибързано да изключим каквато и да била „женскост” у Бог, просто съдейки по глаголите или прилагателните.

Ключов текст за разбиране на Бог е този за сътворението на света, където образът на Бог е разкрит в човешките същества, които Той създава. В книга „Битие” (5:1-2) текстът гласи: „Ето списъкът на Адамовото потомство. В деня когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие; създаде ги мъж и жена, благослови ги, и наименува ги Човек, в деня когато бяха създадени”. Този текст е много важен, тъй като показва че Адам, което означава „човешко същество”, включва и двата пола и, всъщност, и двата тези пола са създадени по образ и подобие на Бога, като представляват Божествената реалност. Това радикално обхващане на двата пола като легитимно представляващи божественото начало не може да бъде игнорирано, особено в неговия древен близкоизточен контекст, където само владетели мъже са носители на тази характеристика „по Божи образ и подобие”.

Този текст деконструира политическото разбиране, че мъжът владетел на земята е единственото законно признато дете на Бог, единственият негов законен представител. Това наименуване не само се простира върху цялото човечество, а и жените са включени в него. Разбира се, пълното значение на този текст не е било осъзнавано в патриархалната култура на древен Израел, но мисля, че семената са били посяти.

Яхве не се обявява изключително срещу обожаването на женски божества, като Ашера, а преди всичко срещу култа към Ваал, който е мъжко божество. На дневен ред за древен Израел е не да бъде отречено обожаването на женско божество, а да се даде отпор срещу култа към каквото и да било друго божество. Всъщност, причината Езавел, жената на Ахав, да бъде толкова отрицателно обрисувана в библейския текст, е не заради нейния статут като жена, а заради това, че въвежда култове към чужди божества - Ваал и Ашера, в земята на Яхве (Трета книга Царства, 18:19): „Сега, прочее, прати та събери при мене целия Израил на планината Кармил, и четиристотин и петдесет Ваалови пророци, и четирите стотин пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза”. 

Яхве включва всичко в Себе си всичко и отсъствието на Негова съпруга в текста също говори нещо. Налице е усещане, че Бог не желае да бъде визуализиран „като принадлежащ към определен пол” и това е много съществено в свят, където манипулирането с пола на божествата е било възможно, или по-скоро е било най-обикновена реалност. Принадлежността на божеството към даден пол е радикално туширана, което вероятно изпраща послание, че полът като оръжие за контрол и манипулиране не е легитимен път за Израел.

Предполагат ли по някакъв начин староеврейските текстове на Танах (акроним за това, което се идентифицира като Еврейска Библия, образуван от от основните букви на иврит за трите части Тора (Петокнижие), Невиим (Пророци), Кетубим (Писания или Агиография), че ролята на жената е била много по-открояваща се отколкото в патриархалните юдео-християнски култури? Бихте ли се съгласила с интерпретацията, която Стоун дава на тази древна система, която според нея, с разпадането си е довела до принизяване на статута на жената?

Не, в библейския текст не съществува индикация за предходна епоха, в която жените са имали по-открояваща се роля. Петокнижието започва в свят, който е вече в упадък и поквара. Дори там, където текстът се обръща назад към прастари времена, като историята за потопа или дори преди тях в „Битие”, жените са жертви на мъжките апетити. Израел наследява този покварен свят, той не го създава, а и не му е по силите да го създаде по онова време, тъй като е един съвсем малоброен народ. Този народ се бори да оцелее в  свят на големи империи, враждебно настроени към неговата свобода и вярвания.

Категории:
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus